Tag:  biển đảo việt nam

Thanh niên sinh viên kiều bào viết về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền

Cuộc thi viết "Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam" đã nhận được 202 bài dự thi từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Phần Lan.

30/12/2016 | 09:18

Xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: “Kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo...

26/12/2016 | 22:43

Quy định về quản lý hoạt động nhận chìm ở biển của Việt Nam

Việt Nam đã đề ra các quy định pháp luật liên quan đến việc iểm soát và quản lý hiệu quả hoạt động nhận chìm ở biển nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

26/12/2016 | 22:19

Các chiến sĩ radar hết lòng vì biển đảo

Những người lính radar thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân ngày đêm vượt gian khó để làm nhiệm vụ.

26/12/2016 | 22:15

Đảo Lý Sơn - sức hút từ truyền thống

Để tạo nên thương hiệu du lịch biển có nhiều yếu tố, trong đó giá trị văn hóa vùng biển đảo có vai trò đặc biệt quan trọng.

26/12/2016 | 22:08

Xây dựng thương hiệu du lịch biển đảo

Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới, thì phát triển du lịch gắn với văn hóa vùng miền là vấn đề cấp thiết.

26/12/2016 | 22:04

Để người dân yên tâm phát triển kinh tế biển, đảo

Sau một năm triển khai Đề án “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo” tại tỉnh Bình Thuận đã nâng cao chất lượng.

26/12/2016 | 18:51

Mái ấm cho đồng bào vùng biên, hải đảo

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã triển khai các chương trình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới,hải đảo; xóa nhà xiêu vẹo.

26/12/2016 | 17:55

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 7 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2016 đạt khoảng 7 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm trước.

26/12/2016 | 14:28

Cần quy hoạch kinh tế biển một cách bền vững

Việt Nam đang quyết tâm trở thành một quốc gia mạnh về phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, để hướng tới sự phát triển bền vững kinh tế biển, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức.

26/12/2016 | 11:30