Tag:  chiễn sỹ

Bộ Thông tin và Truyền thông tặng lịch cho chiến sỹ biên giới, hải đảo

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trao lịch blốc 2017 tặng các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo.

30/12/2016 | 10:34