Tag:  môi trường biển

Ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý biển đảo

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chín văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

30/12/2016 | 10:05

Góp phần phát triển biển đảo bền vững

Trung tâm Điều tra tài nguyên-môi trường biển đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển (1991- 2016).

26/12/2016 | 19:11

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên biển

Năm 2016, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xác định công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm.

26/12/2016 | 18:34

Nông thôn mới ở Hà Tĩnh phải gắn với khắc phục môi trường biển

Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh trong 5 năm tới phải gắn với khắc phục sự cố môi trường biển và phòng, chống lũ lụt.

26/12/2016 | 18:15

Các giải pháp góp phần bảo vệ môi trường biển

Để khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, phát triển bền vững đất nước, các nhà khoa học đã kiến nghị nhiều giải pháp.

25/12/2016 | 00:11

Ổn định đời sống người dân sau sự cố ô nhiễm biển

Tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước hỗ trợ người dân vùng ven biển khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

24/12/2016 | 16:17

Phát triển kinh tế biển thành ngành mũi nhọn

Biển, đảo là điều kiện đặc biệt cần thiết để Việt Nam phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn như thủy sản, dầu khí, giao thông hàng hải, đóng tàu, du lịch...

23/12/2016 | 08:21

Bảo vệ môi trường biển

Bảo vệ môi trường biển chính là bảo vệ cuộc sống của từng người dân; một ngày chưa thay đổi được nhưng nhiều ngày sẽ thay đổi.

23/12/2016 | 08:10

Ban hành nhiều thể chế chính sách về quản lý biển đảo

Năm 2016, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xác định công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm.

19/12/2016 | 12:07

Phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

Các quy định về tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo có hiệu lực.

19/12/2016 | 00:04