Tag:  quần đảo hoàng

Thanh niên sinh viên kiều bào viết về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền

Cuộc thi viết "Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam" đã nhận được 202 bài dự thi từ Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Phần Lan.

30/12/2016 | 09:18

Bão phá hủy một công trình Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở Hoàng Sa

ảnh vệ tinh cho thấy một công trình bồi đắp phi pháp mà Trung Quốc tiến hành tại một khu bãi đá ở quần đảo Hoàng Sa đã bị phá hủy sau bão.

15/12/2016 | 23:27